เราต้องการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างความมั่นใจโดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปพร้อมกัน

 • 28 Nov 2016

  การอนุรักษ์แร่ธาตุ

  อย่างที่ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ข้างต้นว่าโลกของเรากำลังพัฒนาไปไกลมากทางด้านเทคโนโลยีจึงทำให้มีความต้องการใช้แร่ธาตุมากขึ้นทุกปี ซึ่งถ้าหากเราไม่ช่วยกันใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด ...

 • 28 Nov 2016

  ปัญหาของแร่ธาตุ

  แร่ธาตุที่หาได้จากธรรมชาตินั้นสามารถมีวันหมดได้ในอนาคตเราจึงต้องมีการใช้พลังงานและแร่ธาตุๆ แบบพอประมาณและใช้แร่ธาตุที่สามารถนำมาดัดแปลงให้ให้แทนที่กันได้ ...

Next  

 • norway-greenlights

  อย่างที่ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ข้างต้นว่าโลกของเรากำลังพัฒนาไปไกลมากทางด้านเทคโนโลยีจึงทำให้มีความต้องการใช้แร่ธาตุมากขึ้นทุกปี ซึ่งถ้าหากเราไม่ช่วยกันใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด ก็จะทำให้แร่ธาตุหมดไป ดังนั้นเราต้องหันมาช่วยกันประหยัดและอนุรักษ์แร่ธาตุต่างๆ ที่มีอยู่บนโลกใบนี้อย่างจริงจังโดยการหาแร่ธาตุใหม่มาใช้ทดแทน หรือนำแร่ธาตุเก่าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นำกับมาใช้ซ้ำให้ได้มากที่สุด ใช้พลังงานให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้และใช้ให้ได้คุ้มค่ามากที่สุดด้วย เพียงเท่านี้เราก็จะมีแร่ธาตุให้ใช้ได้อีกนานในอนาคต

 • machine

  แร่ธาตุที่หาได้จากธรรมชาตินั้นสามารถมีวันหมดได้ในอนาคตเราจึงต้องมีการใช้พลังงานและแร่ธาตุๆ แบบพอประมาณและใช้แร่ธาตุที่สามารถนำมาดัดแปลงให้ให้แทนที่กันได้ หรือควรใช้แร่ธาตุให้คุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เช่น แร่ธาตุจำพวกเหล็ก อลูมิเนียม ทองแดง ทอง ฯลฯ แร่ธาตุจำพวกนี้สามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่าเพราะสามารถนำมาหลอมใช้งานใหม่ได้ แต่แร่ธาตุจำพวก ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน ปิโตรเลียม ถ่านหิน ซึ่ง แร่ธาตุเหล่านี้จะมีวันหมดจากโลกนี้ไปหากเราไม่ช่วยกันประหยัดใช้พลังงาน และการที่เราใช้พลังงานจำนวนมากๆ อาจส่งผลต่อภาวะโลกร้อนอีกด้วย

 • video-statoil

  แร่ธาตุต่างๆ มีประโยชน์ด้านความมั่นคงมากทั้งทางด้านเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งแร่ธาตุนั้นยังบ่งบอกถึงความมั่งคั่งของแต่ละประเทศได้ดีอีกด้วย เช่น การนำแร่ธาตุไปสร้างอาวุธ อุตสาหกรรม และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งประโยชน์ของแร่ธาตุยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เนื่องจากยังสามารถนำไปใช้ในการคมนาคม ใช้สร้างพาพาหนะต่างๆ เช่น เรือ รถ เครื่องบิน เป็นต้น แถมยังเอาไปสร้างที่อยู่อาศัย อาคารบ้านเรือนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และยังใช้ประโยชน์จากพลังงานที่ได้จากแร่ธาตุอีกด้วย เช่น พลังงานไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม ที่เป็นสิ่งจำเป็นมากในการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ นอกจากนี้แร่ธาตุยังสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้มนุษย์ได้อีกด้วย เช่น คนงานที่ขุดเจาะหาแร่ธาตุในเหมืองแร่ ช่างก่อสร้าง ช่างทำเครื่องแก้ว ช่างทำเครื่องประดับ คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเรามีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นและเราก็ใช้แร่ธาตุมากขึ้น อย่างเช่น ภาชนะ ยานพาหนะ แบตเตอรี่ ไส้หลอดไฟฟ้า ตัวพิมพ์หนังสือ เป็นต้น

 • coal

  แร่ธาตุ คือ ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดจากดินและซากสัตว์ต่างๆ ที่ตายไปแล้ว ซึ่งในปัจจุบันนั้นมนุษย์จำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากแร่ธาตุต่างๆ มากมายและแร่ธาตุก็มีอยู่หลากหลายประเภทแต่ในปัจจุบันแร่ธาตุเริ่มจะหายากและลดน้อยลงเรื่อยๆ จึงทำให้มีการขุดเจาะหาแร่ธาตุตามท้องทะเลและมหาสมุทรเนื่องจากมีพื้นที่กว้างและยังมีแร่ธาตุมากตามอีกด้วยและส่วนใหญ่แร่ธาตุที่ได้จากการขุดเจาะในทะเลก็จะมีแร่ประเภท ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันปิโตรเลียม ซึ่งเทคโนโลยีสามารถพัฒนาขบวนการการเปลี่ยนแร่ธาตุจากอีกรูปแบบหนึ่งมาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อใช้แทนที่กัน ยกตัวอย่างเช่น จากการที่เราเคยใช้ถ่านหินเราก็จะเปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันปิโตรเลียมแทน ซึ่งเป็นการแทนที่ที่มีการพัฒนาขึ้นหรืออีกหนึ่งตัวอย่างก็คือการใช้อลูมิเนียมแทนที่เหล็ก ซึ่งแร่ที่มนุษย์จำเป็นต้องเอามาใช้ประโยชน์และสำคัญมากกับการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันจะมีอยู่หลักๆ 3 ประเภท ได้แก่ 1 .แร่โลหะ ได้แก่จำพวก เหล็ก อลูมิเนียม ดีบุก ทองแดง เงิน ทองคำ แมงกานีส ตะกั่ว แมกนีเซียม วุลแฟรม เป็นต้น ซึ่งแร่พวกนี้มีคุณสมบัติพิเศษสามารถทนความร้อนได้ ...